Üniversitemize 09.10.2023 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 32334 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alımı için son değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

İlgili doküman aşağıdadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonuçları