İngiliz Dili ve Edebiyatı

“Düşünce varken kelimeler canlıdır; edebiyat hayattan bir kurtuluş değil, hayata doğru bir kaçıştır....

İşletme (İngilizce)

Günümüz dünyasında işgücü piyasasında yaşanan yoğun rekabet nedeniyle kaynaklarını etkin kullanan, y...

Psikoloji (Türkçe/İngilizce)

Psikoloji, insan davranışlarını gözlem ve araştırmalar yoluyla anlamamızı sağlayan hem bir bilim dal...

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Günümüzde, artık küresel bir köy hâlini alan dünyadaki kültürler arası iletişimde, bilgi ve teknoloj...