İşletme (İngilizce)

Günümüz dünyasında işgücü piyasasında yaşanan yoğun rekabet nedeniyle kaynaklarını etkin kullanan, y...

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Günümüzde, artık küresel bir köy hâlini alan dünyadaki kültürler arası iletişimde, bilgi ve teknoloj...

Psikoloji (Türkçe/İngilizce)

Psikoloji, insan davranışlarını gözlem ve araştırmalar yoluyla anlamamızı sağlayan hem bir bilim dal...

İngiliz Dili ve Edebiyatı

“Düşünce varken kelimeler canlıdır; edebiyat hayattan bir kurtuluş değil, hayata doğru bir kaçıştır....