Dr. Şirin TUFAN Makedonya ve Türk Edebiyatları İlişkileri Bağlamında Kültürlerarası Diyaloglar Sempozyumunda
Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanımız Dr. Şirin TUFAN 6-7 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan Makedonya ve Türk Edebiyatları İlişkileri Bağlamında Kültürlerarası Diyaloglar Sempozyumunda ‘’Kültürlerarası Diyaloğun Kültürel Çalışmalar Kuramı Çerçevesinde İrdelenmesi’’ konusu ile sempozyuma katkı sağlamıştır.