İngilizce Mütercim Tercümanlık

Günümüzde, artık küresel bir köy hâlini alan dünyadaki kültürler arası iletişimde, bilgi ve teknoloji alışverişi süreçlerinde ortak dil konumundaki İngilizcenin önemi giderek artmaktadır. Dolayısıyla iletişime aracılık edecek uzman çevirmenlere ihtiyaç da eş zamanlı artmaktadır. Bu bağlamda Mütercim Tercümanlık bölümleri, sektörün gereksinimlerini karşılamak adına bilimsel yöntemler çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek uzman çevirmenler yetiştirmek amacıyla ön plana çıkmaya ve hak ettiği önemi kazanmaya başlamıştır.

İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümümüzde dil dersleri, alan dersleri ve disiplinler arası derslerden oluşan müfredatımızda çok dilli çevirmen olmanın yadsınamaz önemi ve gerekliliği sebebiyle İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil dersi de 8 dönem boyunca yer almaktadır.

Öğrencilerimize, yaz dönemleri yapacakları zorunlu staj ile mesleği pratik bağlamında deneyimleyerek tanıma fırsatı elde edecekler ve mezun olduktan sonra kariyerleri için sağlam adım atmış olacaklar.

Erasmus Plus öğrenci hareketliliği ile öğrencilerimiz, Avrupa’nın anlaşmalı saygın üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl boyunca eğitim görebileceklerdir

İngilizce Mütercim Tercümanlık  öğrencilerimizin gerekli başarı şartını ve diğer koşulları yerine getirmeleri hâlinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde ya da Üniversitemizin diğer bölümlerinde Çift Anadal programına (ÇAP) kayıt olmaları mümkündür. Bu sayede bölümlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz, iki lisans diplomasıyla mezun olabilirler. Bunun dışında Yan Dal programına kayıt olup programı başarıyla bitirmeleri durumunda Yan Dal sertifikasıyla da mezun olabilirler.

Gün geçtikçe çeviriye duyulan ihtiyacın giderek arttığı ülkemizde mezunlarımız; çeviri bürolarında çevirmenlik ve proje yöneticiliği, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda konferans çevirmenliği, yayınevlerinde editörlük, çeşitli medya kuruluşlarında haber metni yazarlığı, program, senaryo, reklam, film ve altyazı çevirmenliği, bakanlıklar ve devletin diğer kurumlarında yazılı ve sözlü çeviri yapmak üzere istihdam edilmektelerdir. Bunun yanı sıra mezunlarımız, serbest çevirmen olarak farklı sektörlerle ilgili çeviriler yapabilecekleri gibi, kendi çeviri bürolarını da açarak bağımsız çalışma imkânı da elde edebileceklerdir. İngilizce öğretmeni olarak veya üniversitelerin hazırlık birimlerinde öğretim görevlisi olarak da çalışabilen mezunlarımızın lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri durumunda akademik hayatlarını sürdürürken bilimsel çalışmalar yürüterek çeviribilim alanına katkı sağlamaları da mümkündür.